Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste. Luotu 14.1.2019.

 1. Rekisterinpitäjä
  Kuopion Näyttely Oy,Vuorikatu 44 B 23, 70100 KUOPIO
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö
  Kuopion Näyttely Oy, Vuorikatu 44 B 23, 70101 KUOPIO, Sähköposti: info@ kuopionnayttely.fi
 3. Rekisterin nimi
  Rakenna ja asu messujen kutsukorttiasiakasrekisteri, johon on merkitty asiakastiedot. Rekisteröinnin perusteena on myynti- tai palvelusuhde Kuopion Näyttely Oy:n kanssa.
 4. Rekisterin tarkoitus
  Kuopion Näyttely Oy on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on toimia Kuopion Näyttely Oy:n tapahtumaan ilmoittautuneiden luonnollisten henkilöiden yhteystieto- ja asiakasrekisterinä.

Kuopion Näyttely Oy:n sisäisesti ylläpitämät yhteystieto- ja asiakasrekisterit ovat Kuopion Näyttely Oy:n sähköisen uutiskirjeen tilaajarekisteri. Rekistereissä esiteltyjä henkilötietoja voidaan käsitellä Kuopion Näyttely Oy:n kuuluvissa yksiköissä henkilötietolain mukaisesti.

Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä palvelujamme. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää palveluitamme.

Tietoja käsitellään sovittujen palvelujen tuottamiseen, palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä anonyymisti tilastollisiin tarkoituksiin.

Tietoja voidaan käyttää asiakkaan suostumuksesta myös mainontaan, markkinointiin, suoramarkkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

 1. Rekisterin tietosisältö
  Kuopion Näyttely Oy:n asiakkuustiedot

– Etu- ja sukunimi
– Matkapuhelinnumero
– Sähköpostiosoite
– Tapahtumiin osallistuminen
– Suoramarkkinointikiellot ja –suostumukset
– Asiakkaan yksilöivä tunnistenumero

Edellä luetellut tiedot tallennetaan, jos ne liittyvät asiakkuuteen.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

– Asiakkaan itsensä luovuttamat tiedot
– Asiakkaan antamat tiedot asiakaspalveluun liittyvissä tilanteissa
– Sähköpostimarkkinoinnin hallintajärjestelmä
– Evästeet tai muut vastaavat tekniikat

Asiakkaan ja Kuopion Näyttely Oy:n väliset puhelut voidaan tallentaa.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos käyttäjän pyytämän palvelun tekninen toteuttaminen sitä edellyttää, tai jos se on muutoin välttämätöntä henkilötietolain pykälän 23 osien 2–5 mukaan. EU:n ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta edellytetään EU:n tietosuojakäytäntöjen täyttämistä.

Palvelun toteuttamiseksi luovutetaan palvelun tarjoamisen kannalta välttämättömät tiedot palvelun tarjoajalle, esimerkiksi Kuopion Näyttely Oy:n yhteismarkkinointiyrityksille. Asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille myynti- tai markkinointitarkoituksiin ilman asiakkaan erikseen antamaa lupaa. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös kolmansille osapuolille, kuten poliisille ja muille viranomaisille, jos asia koskee rikoksen tutkintaa tai Kuopion Näyttely Oy on muutoin velvollinen luovuttamaan kyseisen tiedon voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:

– Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään
lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.

ATK:lla käsiteltävät tiedot:

– Sijaitsevat internetpohjaisessa palvelussa, joka on suojattu SSL-protokollan avulla.
– Käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioita hoitava henkilö.

 1. Rekisteritietojen tarkastaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti tämän rekisteriselosteen kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle joko sähköpostitse tai postitse.

 1. Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

Kuopion Näyttely Oy:n asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi.

Virheen oikaisemista koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle joko sähköpostitse tai postitse.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys Kuopion Näyttely Oy:n asiakaspalveluun.

Tietosuojan rekisteriselosteeseen voidaan tehdä muutoksia julkaisemalla uudet ehdot Kuopion Näyttely Oy:n internetsivuilla osoitteessa: http://www.kuopionnayttely.fi/rekisteriseloste. Tästä syystä suosittelemme, että tarkistat säännöllisesti nämä ehdot. Jos lisäät muiden henkilöiden henkilötietoja, on sinun vastuullasi varmistaa, että Kuopion Näyttely Oy:n on oikeus käsitellä kyseisen henkilön henkilötietoja soveltuvien tietosuojaehtojen mukaisesti.