Kuopion Rakenna ja Asu-messut
22. - 23.2.2025 Kuopio-hallissa

Messuvieraille 2025 ›Näytteilleasettajat 2025 ›

Osallistumisehdot

JÄRJESTÄJÄ

Messujen vastuullinen järjestäjä on Kuopion Näyttely Oy, Vuorikatu 44 B 23, 70100 Kuopio

Näyttelypaikkojen myynti ja kaikki käytännön järjestelyt:

Kuopion Näyttely Oy
Puh. 0400 723 234
Sähköposti: info@kuopionnayttely.fi
www.kuopionnayttely.fi

NÄYTTEILLEASETTAJA JA TUOTTEET

Näytteilleasettajina voivat olla tuotteiden ja palvelujen valmistajat, tuottajat, myyjät tai näiden valtuutetut edustajat sekä alan järjestöt ja julkaisut. Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset tuotteet tai palvelut, jotka voivat olla vaaraksi tai häiriöksi toisille näytteilleasettajille tai yleisölle.

ILMOITTAUTUMINEN

Lähettämällä sähköisen ilmoittautumisen näytteilleasettaja sitoutuu osallistumaan messutapahtumaan ja noudattamaan Kuopion Näyttely Oy:n yleisiä osallistumisehtoja.

Sitova ilmoittautuminen näytteilleasettajaksi tehdään lähettämällä järjestäjälle sähköinen ilmoittautuminen. Ilmoittautumisen saatuaan järjestäjä hyväksyy näytteilleasettajan ilmoittautumisen ja vahvistaa sen sähköisesti näytteilleasettajalle.

NÄYTTELYOSASTOJEN SIJOITTAMINEN

Järjestäjän hyväksyttyä ilmoittautumisen osoitetaan näytteilleasettajille paikat ilmoittautumisjärjestyksen, osaston koon, näyttelyn kokonaisuuden ja näytteilleasettajan toivomusten perusteella. Kun näyttelypaikka on määrätty, siitä tiedotetaan näytteilleasettajalle. Järjestäjä varaa itselleen oikeuden näyttelykokonaisuuden kannalta välttämättömiin muutoksiin. Viranomaismääräysten mukaisesti hätäpoistumistiet on merkitty näkyvästi ja niiden vieressä on alkusammutuskalusto (vaahtosammutin). Nämä on sijoitettu osastojen ulkopuolelle ja niitä ei ole mahdollisuus siirtää. Näytteilleasettaja ei saa ilman kirjallista lupaa vuokrata tai edelleen luovuttaa osastoaan tai sen osaa.

Näyttelytilan käyttöoikeus palautuu järjestäjälle:

 jos näytteilleasettaja peruuttaa ilmoittautumisensa tai
 jos näytteilleasettaja ei suorita osallistumismaksuja messukohtaisten osallistumisehtojen mukaisessa määräajassa tai
 jos näytteilleasettaja ei ota näyttelytilaa käyttöönsä viimeistään avajaispäivää edeltävänä päivänä
klo 14 mennessä, mikäli muusta ei ole sovittu tai
 näytteilleasettaja muutoin olennaisesti rikkoo osallistumisehtoja tai niiden täydennykseksi annettuja ohjeita.

Jos näyttelytilan käyttöoikeus palautuu järjestäjälle tämän kohdan mukaisesti, on järjestäjällä oikeus periä osallistumismaksut täysimääräisinä. Järjestäjällä on tällöin oikeus myydä näyttelytila uudelleen tai käyttää tila muuhun tarkoitukseen.

OSASTOJEN RAKENTAMINEN

Näytteilleasettaja huolehtii oman osastonsa rakentamisesta ja somistamisesta, purkamisesta, poiskuljetuksesta ja jätehuollosta sekä siitä, että näyttelyrakenteet ovat riittävän lujia ja turvallisia. Näytteilleasettaja voi tilata tarvitsemansa osastoaan koskevan siivouksen järjestäjältä. Näyttelyn järjestäjällä on yhteistyökumppanina messurakentaja, joka suorittaa osastojen rakentamista erillistä korvausta vastaan.

Mikäli näytteilleasettaja pystyttää seiniä ym. rakenteita, joiden ulkopuoliset pinnat näkyvät naapuriosastoihin tai käytäviin, on hänen huolehdittava myös niiden siistimisestä (esim. maalaus). Kiinnittäminen katto-, seinä- tai lattiarakenteisiin on ilman näyttelyjohdon kirjallista lupaa ehdottomasti kielletty. Mikäli näyttelyesineen paino ylittää 1000 kg / m2 sen sijoittamisesta on neuvoteltava näyttelyjohdon kanssa. 250 cm korkeuden ylittävät rakenne ja somistusratkaisut vaativat etukäteishyväksynnän messujärjestäjältä. Näyttelyalueen kiinteää tai irtainta omaisuutta ei saa vahingoittaa. Näytteilleasettaja on kokonaan korvausvelvollinen näyttelypaikalle aiheuttamastaan vahingosta, myös alihankkijoidensa tms. osalta.

Näytteilleasettajan on haettava edellä mainittuihin toimenpiteisiin järjestäjältä lupaa kirjallisesti viimeistään 30 vrk ennen kyseistä messutapahtumaa.

MAKSU- JA VARAUSEHDOT

Messuosastopaikan ennakkovarausmaksu on 150 € + alv. Peruutettaessa osaston varaus 13.10.2024 tai sen jälkeen, varausmaksua ei palauteta näytteilleasettajalle. Loppuerä osastopaikan vuokrasta on maksettava 31.1.2025 mennessä. Varattaessa osasto 1.1.2025 jälkeen, osasto laskutetaan kertasuorituksena.

Osastopaikan peruutuksen tapahtuessa 15.12.2024 jälkeen, osastomaksusta peritään 50 %. Osastopaikan peruutuksen tapahtuessa 1.2.2025 jälkeen, kaikki näytteilleasettajille kuuluvat maksut peritään täysimääräisinä.

Laskun jakaminen: Mikäli osastojen laskutus jaetaan useammalle organisaatiolle, osaston laskutuksesta peritään lisälaskuista 50 euroa / lisälaskutettava organisaatio. Lisämaksu veloitetaan osaston varsinaiselta näytteilleasettajalta. Mikäli laskutuspyyntö tapahtuu 1. laskun lähettämisen jälkeen (ennakkomaksu tai varsinainen maksu), maksu on tällöin 100 euroa / lisälaskutettava organisaatio. Mikäli osastolla mukana oleva organisaatio haluaa oman nimensä messujen www-sivuille, tästä neuvotellaan messuorganisaation kanssa erikseen.

Järjestäjä veloittaa kustakin laskusta voimassa olevan palvelumaksun, joka on Rakenna ja Asu -messujen 2025 osalta on viisi (5) euroa / lasku.

NÄYTTEILLEASETTAMINEN

Kaikkien muiden kuin näytteilleasettajan, hänen päämiestensä ja edustajiensa nimien maininta näyttelyosastolla on kielletty. Tällaisesta maininnasta peritään alin osallistumismaksu kolmesataa (300) euroa), ellei kyseessä ole ilmoittautumisen yhteydessä järjestäjän kanssa sovittu yhteisosasto tai messukohtaisissa osallistumisehdoissa ole määrätty toisin.

Osastoja ei saa tyhjentää tai purkaa ennen virallisen purkuajan alkamista. Virallisen purkuajan järjestäjä ilmoittaa kunkin messutapahtuman osalta erikseen. Näytteilleasettaja, joka rikkoo edellä mainittua määräystä, on velvollinen maksamaan järjestäjälle sopimussakkona kolmesataa (300) euroa. Mikäli osastoa ei olla tyhjennetty annettuun määräaikaan mennessä, näytteilleasettaja on velvollinen korvaamaan järjestäjälle tästä aiheutuvat kulut.

VAKUUTUS JA VARTIOINTI

Näytteilleasettaja vastaa kaikista osastonsa rakenteiden, laitteiden, näyttelyesineiden tai toimintansa ja alihankkijoidensa aiheuttamista henkilö- ja esinevahingoista, joita kolmansille osapuolille (kuten messuyleisölle tai toisille näytteilleasettajille), järjestäjälle, messurakennuksille ja/tai messualueelle aiheutuu.

Näytteilleasettaja vastaa asianmukaisten henkilö-, omaisuus- ja vastuuvakuutusten hankkimisesta.
Järjestäjä vastaa sen oman henkilökunnan toimenpiteistä tai järjestäjän laitteista ja rakennuksista näytteilleasettajille tai kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.

SÄHKÖ JA TIETOLIIKENNEYHTEYDET

Järjestäjä vastaa näyttelyalueen yleisvalaistuksesta. Osastoilla tarvittavan sähkön näytteilleasettaja tilaa järjestäjältä asianomaisella lomakkeella. Asennustyöt suorittaa järjestäjän valitsema asennusliike. Näytteilleasettaja vastaa osastolle tuomistaan sähkölaitteista. Järjestäjä ei vastaa mahdollisista sähkökatkoksen aiheuttamista vahingoista. Tilaaja vastaa, että tilattu sähköliittymä vastaa osaston todellista kulutusta. Mahdollisista muutoksista sähköntarpeeseen on ilmoitettava etukäteen järjestäjälle.

Kuopio-hallissa on saatavissa internet-yhteys hallin kiinteässä, langallisessa verkossa sekä yleisessä 4G –verkossa (mokkula).

Mikäli näytteilleasettaja tarvitsee kiinteän (langallisen) internet-yhteyden on se tilattava viimeistään 31.1.2025 järjestäjältä. Asennustöistä aiheutuvista kuluista vastaa näytteilleasettaja.

VARTIOINTI JA PALO- SEKÄ YLEINEN TURVALLISUUS

Jokainen näytteilleasettaja vastaa kohteensa turvallisuudesta. Järjestäjä vastaa palovartioinnista ja yleisestä järjestyksestä Kuopio-hallissa, mutta ei näytteilleasettajan tavaroiden, rakenteiden tms. mahdollisesta vioittumisesta tai katoamisesta.

Paloturvallisuuden sekä näyttelyosaston rakenteiden ja materiaalien suhteen on noudatettava voimassa olevien lakien ja asetusten lisäksi Kuopio-hallin turvallisuusohjeita. Näytteilleasettajan on etukäteen hankittava poliisi- tai paloviranomaisten lupa mahdollisesti luvanvaraisille rakenteille, laitteille tai esityksille.

Ulkotiloissa väliaikaiset rakenteet on kiinnitettävä maan tai johonkin kiinteään rakenteeseen esimerkiksi painoilla tai kiiloilla niin, että ne kestävät voimakkaankin tuulen.

Koneita ja muita teknisiä välineitä esiteltäessä on noudatettava työturvallisuuslain ja -asetusten lisäksi Kuopio-hallin turvallisuusohjeita.

MYYNTILUPA ja MUUT VIRANOMAISLUVAT

Näytteilleasettaja vastaa siitä, että liiketoiminta täyttää alan yrittäjää koskevat viranomaisten vaatimukset ja kaikki messujen aikana tarvittavat luvat ovat voimassa.

HAVAINTOESITYKSET

Näytteilleasettaja vastaa järjestäjän tiloissa esittämiensä elokuvien, video-ohjelmien, muiden kuvaohjelmien ja tallenteiden asianmukaisesta ennakkotarkastuksesta sekä tekijänoikeuslain edellyttämistä luvista ja maksuista esittämiensä musiikki- ja muiden teosten osalta. Järjestäjä maksaa näytteilleasettajien puolesta messujen yleiset Teosto ja Gramex -maksut. Esitykset eivät saa häiritä naapuriosastoja.

KULKULUVAT

Näytteilleasettajan osastohenkilökunnalla ja alihankkijoilla on oltava valmistelu- ja purkamistöiden aikana sekä messuaikana Järjestäjän antama henkilökohtainen kulkulupa, joka on pidettävä näkyvästi esillä.
Osaston hintaan sisältyy näytteilleasettajakortteja seuraavasti:
• pöytäpaikka, kortteja 2 kpl
• osaston koko 4 – 8 m2, kortteja 3 kpl
• osaston koko 9 – 15 m2, kortteja 4 kpl
• osaston koko 16 – 24 m2, kortteja 5 kpl
• osaston koko yli 25 m2, kortteja 6 kpl tai sopimuksen mukaan.
Lisäkorteista veloitamme 5 € / kpl + alv
FORCE MAJEURE

Lähettämällä sähköisen ilmoittautumisen sitoutuu näytteilleasettaja noudattamaan näitä osanottoehtoja sekä järjestäjän antamia lisätietoja.

Järjestäjä ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat messutapahtuman peruuttamisesta tai siirtämisestä toiseen ajankohtaan ylivoimaisen esteen vuoksi. Ylivoimaisena esteenä pidetään järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevaa tapahtumaa, jota järjestäjä ei ole voinut kohtuudella ottaa huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia Järjestäjä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.

Ylivoimaisena esteenä pidetään mm. yleisen energiantuotannon keskeytystä, tulipaloa tai muuta vastaavaa messutilojen käyttöä estävää tapahtumaa, luonnonmullistusta, maanjäristystä, sotaa tai kapinaa. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun järjestäjä on itse sen kohteena tai siihen osallisena.

Järjestäjän alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi.

MUUT EHDOT

Järjestäjän ilmoittamiin hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Viivästyskorko on 11 %.

Näitä osanottajaehtoja pidetään perustana mahdollisia tutkintatapauksia käsiteltäessä; suoritus- ja lainkäyttöpaikkana pidetään molemminpuolisesti Kuopion kaupunkia.
Sovellettava laki on Suomen laki.